LATEST PUBLICATIONS
PJD 2017 Vol. 44 No. 2d
Enhancing the Philippine Legal, Regulatory, and Policy Framework for Distributed Energy Resources
PJD 2017 Vol. 44 No. 2c
Possible Effects of China's Belt and Road Initiative on Philippine Trade and Investments
PJD 2017 Vol. 44 No. 2b
Effect of Supply Chain Integration on Business Performance and Competitiveness of Philippine SMEs
PJD 2017 Vol. 44 No. 2a
Role of Subjective Perceptions and Migration Culture in the Formation of Migration Intentions: Evidence from a Rural Village in the Philippines
Publication Detail
DLSU-AKI Working Paper Series 2019-07-057.: Kontribusyon ng mga pribadong pamantasan sa Pilipinas sa paglikha ng yamang-kaalaman.

Ang pagpapahalaga sa yamang-kaalaman ay nakaugat sa pagpasok ng ekonomiya ng kaalaman na ipinakikita sa mga pwersa ng Industriya 4.0 o Ikaapat na Rebolusyong Industriyal. Pananaliksik at inobasyon ang lumilikha ng yamang-kaalaman. Dahil ang pananaliksik ay maituturing na isang pampublikong produkto, may papel ba ang mga pribadong pamantasan sa paglikha ng yamang-kaalaman? Tinatasa sa sanaysay ang ambag ng mga pribadong pamantasan sa Pilipinas sa paglikha ng yamang-kaalaman sa pamamagitan ng kanilang publikasyon sa mga Scopus journal relatibo sa publikasyon ng mga pampublikong pamantasan. Lumalabas na napakalawak ng ambag ng mga pribadong pamantasan kahit na walang tinatanggap na tulong mula sa pamahalaan. Samantala, napakaraming mga pampublikong pamantasan na walang publikasyon sa maraming taon sa mga Scopus journal kahit na tumatanggap ng malaking pondo sa pamahalaan. Sa harap ng makabuluhang kontribusyon ng mga pribadong pamantasan sa paglikha ng yamang-kaalaman na nakapagpasusulong sa bansa tungo sa Industriya 4.0, angkop lamang na mabigyan ang mga ito ng sapat na tulong ng pamahalaan sa pagbuo ng isang napakahalagang pampublikong produkto.

DLSU - Angelo King Institute for Economic and Business Studies - De La Salle University
Authors Keywords
Tullao, Tereso Jr., S.; ;
Download PDF Number of Downloads
Published in 0 and available in the or can be downloaded as full text Downloaded 6 times since July 23, 2020